ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ SEAT ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΣ

Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού N11400/2002, η SEAT δίνει σε όλα τα ανεξάρτητα συνεργεία πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, ομάδες διάγνωσης προβλημάτων, εργαλεία και πληροφορίες, καθώς και όλες τις σχετικές και απαιτούμενες πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων SEAT.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ SEAT


Για υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών SEAT της Τεχνοκάρ Autohellas ΑΤΕΕ, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μελέτη Ρήγο, Διευθυντή After Sales:

Τηλ.: 210 6263065
Fax: 210 6263040
Email: mrigos@seat.gr 

TΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Αν είστε ιδιοκτήτης ανεξάρτητου συνεργείου και θέλετε τεχνικές πληροφορίες, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο erWin.

Για περισσότερες πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και τοποθέτησης παραγγελιών παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Διεύθυνση After Sales, Τεχνοκάρ Autohellas ΑΤΕΕ, κ. Μελέτη Ρήγο.

Τηλ.: 210 6263065
Fax: 210 6263040
Email: mrigos@seat.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


Αν θέλετε να αποκτήσετε κάποιον από τον ειδικό εξοπλισμό SEAT, παρακαλούμε επικοινωνήστε με οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη SEAT SERVICE.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ανταλλακτικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη SEAT SERVICE.