en:Εταιρεία:Τι είναι το WLTP; GR/EL

Δέσμευση για αποδοτικότητα

WLTP – Ένα νέο πρότυπο.

Το νέο πρότυπο WLTP μετράει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.

Υπόβαθρο

Το νομικό κομμάτι.

Η ΕΕ καθόρισε μία περίοδο κατά την οποία πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι νομικές και τεχνικές αλλαγές. Η 1η Πράξη του WLTP δημιουργήθηκε για να ξεκινήσει η εισαγωγή των αλλαγών αυτών.

Τώρα, το επόμενο βήμα για την εδραίωση του WLTP στην Ευρώπη είναι η 2η Πράξη του WLTP, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2007/46/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Κανονισμό (EC) 692/2008 και τον Κανονισμό (EU) 2017/1151 της επιτροπής του Συμβουλίου.

Η 2η Πράξη του WLTP τίθεται σε ισχύ την 01.01.19 για νέους τύπους οχημάτων και την 01.09.19 για όλα τα οχήματα. Περιλαμβάνει ρύθμιση σχετικά με νέες τεχνικές έννοιες και ενημερώσεις για τη δοκιμή όπως, εκπομπές σε πραγματική οδήγηση (RDE), δοκιμή εξάτμισης (EVAP), συμμόρφωση κατά τη λειτουργία (ISC) και παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου (FCM), τα οποία εξηγούνται σε αυτό το έγγραφο καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του WLTP.

Μια πιο προσεκτική ματιά

Κύριοι παράγοντες δοκιμής.

Αεροδυναμική

Όσο πιο αεροδυναμικό είναι ένα αυτοκίνητο, έχει μικρότερη αντίσταση στον αέρα και χρειάζεται λιγότερο καύσιμο.

Αντίσταση Κύλησης Ελαστικών

Η αντίσταση κύλησης μειώνει την αποδοτικότητα μέσω της παραμόρφωσης των ελαστικών. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να σχεδιάζονται τα ελαστικά όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Μάζα

Τα βαριά αντικείμενα απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να κινηθούν. Ένα ελαφρύτερο αυτοκίνητο ισούται με καλύτερη απόδοση καυσίμου και χειρισμό.

Icon card

Αεροδυναμική

Όσο πιο αεροδυναμικό είναι ένα αυτοκίνητο, έχει μικρότερη αντίσταση στον αέρα και χρειάζεται λιγότερο καύσιμο.

Icon card

Αντίσταση Κύλησης Ελαστικών

Η αντίσταση κύλησης μειώνει την αποδοτικότητα μέσω της παραμόρφωσης των ελαστικών. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να σχεδιάζονται τα ελαστικά όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Icon card

Μάζα

Τα βαριά αντικείμενα απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να κινηθούν. Ένα ελαφρύτερο αυτοκίνητο ισούται με καλύτερη απόδοση καυσίμου και χειρισμό.

Ένα υψηλότερο πρότυπο

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε.

Όλα έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τη συνάφεια. Η ίδια δοκιμή ισχύει σε πολλές διαφορετικές μεθόδους, σε όλο τον κόσμο. 

Επιδόσεις

Πιο ρεαλιστικοί οδηγικοί κύκλοι  

Διαδικασία

Αυστηρότεροι κανόνες ανάλυσης και συναρμολόγησης των αυτοκινήτων

Ολοκληρωμένη δοκιμή

Λαμβάνεται υπόψη ο προαιρετικός εξοπλισμός

Ακρίβεια

Πιο ακριβείς θερμοκρασίες

Διαδικασίες δοκιμής

Επεξήγηση της δοκιμής WLTP.

Εκπομπές σε πραγματική οδήγηση (RDE)

Μέτρηση των εκπομπών ρύπων (NOx και μάζες σωματιδίων (PM)) στον πάγκο δοκιμής και σε πραγματική λειτουργία κατά την οδήγηση στον δρόμο.

Δοκιμή εξάτμισης (EVAP)

Η δοκιμή «απώλειες αναπνοής δεξαμενής» σε θαλάμους αεροστεγούς δοκιμής μετράει τις εκπομπές της δεξαμενής και των εξαρτημάτων που βρίσκονται κοντά στον κινητήρα σε δοκιμή 48 ωρών.

Παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου (FCM)

Η απόκλιση των τιμών WLTP μεταξύ των δοκιμών πάγκου και της παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

Συμμόρφωση κατά τη λειτουργία (ISC)

Επέκταση των συνθηκών της δοκιμής WLTP δοκιμάζοντας μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με τουλάχιστον 15.000 χλμ και 6 μήνες κυκλοφορίας (max.100,000 χλμ και 5 χρόνια).

Icon card

Εκπομπές σε πραγματική οδήγηση (RDE)

Μέτρηση των εκπομπών ρύπων (NOx και μάζες σωματιδίων (PM)) στον πάγκο δοκιμής και σε πραγματική λειτουργία κατά την οδήγηση στον δρόμο.

Icon card

Δοκιμή εξάτμισης (EVAP)

Η δοκιμή «απώλειες αναπνοής δεξαμενής» σε θαλάμους αεροστεγούς δοκιμής μετράει τις εκπομπές της δεξαμενής και των εξαρτημάτων που βρίσκονται κοντά στον κινητήρα σε δοκιμή 48 ωρών.

Icon card

Παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου (FCM)

Η απόκλιση των τιμών WLTP μεταξύ των δοκιμών πάγκου και της παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

Icon card

Συμμόρφωση κατά τη λειτουργία (ISC)

Επέκταση των συνθηκών της δοκιμής WLTP δοκιμάζοντας μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με τουλάχιστον 15.000 χλμ και 6 μήνες κυκλοφορίας (max.100,000 χλμ και 5 χρόνια).

FAQs για τις νέες τιμές κατανάλωσης


Το NEDC ("New European Driving Cycle") αναφέρεται σε μία δοκιμή που πραγματοποιείται σε πάγκο δοκιμής και χρησιμοποιήθηκε σε όλη την Ευρώπη από το 1992 για τη μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων και της κατανάλωσης καυσίμων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Το NEDC αντικαταστάθηκε από το παγκόσμια τυποποιημένο πρότυπο WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Η νέα μέθοδος προορίζεται για την πιο ρεαλιστική μέτρηση της κατανάλωσης ενός οχήματος και βασίζεται σε έναν τροποποιημένο κύκλο δοκιμών με αυστηρότερες προδιαγραφές.

Εκτός από το WLTP, οι εκπομπές στην Ευρώπη πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα και με τη διαδικασία δοκιμών RDE ("Real Driving Emissions") πραγματοποιώντας τις μετρήσεις στον δρόμο.

Ενώ το WLTP χρησιμοποιεί 30 λεπτά σε ένα δυναμόμετρο πλαισίου υπό τυποποιημένες συνθήκες, η δοκιμή RDE πραγματοποιείται στον δρόμο. Στις μετρήσεις RDE, χρησιμοποιείται μία μικτή διαδρομή με τυχαία επιτάχυνση και επιβράδυνση η οποία διαρκεί από 90 μέχρι 120 λεπτά.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 η μετάβαση σε WLTP και RDE γίνεται σταδιακά. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, η διαδικασία ελέγχου WLTP θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται καθώς και ο περιορισμός του αριθμού σωματιδίων (PN) στο RDE. Από τον Σεπτέμβριο του 2019, μία επιπλέον οριακή τιμή για το διοξείδιο του νατρίου (NOx) θα είναι υποχρεωτική για όλες τις νέες ταξινομήσεις.

Οι τιμές που ορίζονται από τη μέθοδο ελέγχου WLTP έχουν στόχο να αντικατοπτρίσουν την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 πιο ρεαλιστικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 πρέπει να αναφέρονται για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η επιλογή κινητήρα και ο προαιρετικός εξοπλισμός θα επηρεάσουν επίσης την κατανάλωση καυσίμου και τα επίπεδα CO2. Ανάλογα με την νομοθεσία κάθε χώρας, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμαυψηλότερους φόρους/ υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, όλα τα μοντέλα SEAT θα έχουν περάσει σταδιακά τη διαδικασία ελέγχου WLTP.