en:Κάτοχοι:SEAT Service:End of Life Vehicles GR/EL

Ολοκλήρωση Κύκλου Ζωής Οχημάτων

Το περιβαλλοντικό μας όραμα.

Ολοκλήρωση Κύκλου Ζωής Οχημάτων

Οι πρώτες ύλες και η ενέργεια είναι περιορισμένα στον πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό η βιώσιμη χρήση τους αποτελεί προτεραιότητα για τη SEAT. Επομένως, είναι σημαντικό να προχωράμε προς μία κυκλική οικονομία: όταν ένα προϊόν ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του, δεν αποτελεί πλέον απόβλητο αλλά μία πηγή υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση βασίζεται σε τρεις παράγοντες. Ξεκινάει με τον σχεδιασμό και την παραγωγή των οχημάτων, συνεχίζει με την βελτιστοποίηση της τεχνικής υποστήριξης της SEAT και ολοκληρώνεται με τη σωστή χρήση του οχήματος και των μερών του κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του. 

Ανάκτηση

Παραγωγή που σέβεται το περιβάλλον και σχεδιασμός προσανατολισμένος στην ανακύκλωση. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανάκτηση υλικών, η φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία των οχημάτων και η μείωση αποβλήτων είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανάκτηση στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων.

Για τη μεγιστοποίηση της πλευράς αυτής, λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες από τη φάση του σχεδιασμού ενός νέου αυτοκινήτου και κατά την ανάπτυξή του, ως ακολούθως:

  • Αποφυγή χρήσης βλαβερών ουσιών για το περιβάλλον
  • Χρήση ανακυκλωμένων υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο
  • Προτεραιότητα στη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 
  • Σχεδιασμός συνδετικών μερών για γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση
  • Σημείωση όλων των μερών για τη διευκόλυνση του διαχωρισμού τους

Μείωση αποβλήτων

Βιώσιμη διαχείριση οχημάτων που ολοκλήρωσαν τον κύκλο ζωής τους

Για σωστή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση των οχημάτων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, αλλά και σύμφωνα με τους νομικούς περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα οχήματα προς απόσυρση, η SEAT και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων δημιούργησαν το Διεθνές Σύστημα Πληροφοριών για την Αποσυναρμολόγηση (IDIS). Αυτό το σύστημα προβλέπει ειδικές προεργασίες καθώς και παροχή πληροφοριών αποσυναρμολόγησης, ώστε οι εταιρείες επεξεργασίας να επιβαρύνουν κατά το λιγότερο δυνατό το περιβάλλον. Αυτή η βάση δεδομένων προσφέρει συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση κάθε μοντέλου, τον τρόπο απόρριψης των υγρών του οχήματος -όπως λάδια, καύσιμα και ψυκτικά, καθώς και οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση των βασικών ανακυκλώσιμων μερών του αυτοκινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο

Διαδικασία

Όταν ο τελευταίος κάτοχος ενός οχήματος αποφασίζει να το αποσύρει, αυτό μεταφέρεται σε εγκεκριμένη μονάδα για να ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισής του.

Μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη γραφειοκρατία, προχωράμε στην απορρύπανση του οχήματος. Εδώ, αφαιρούμε συγκεκριμένα επικίνδυνα τμήματα και ύλες του οχήματος με ελεγχόμενο τρόπο, για να αποφευχθεί η ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα. Όταν τα παραπάνω απομακρυνθούν από το όχημα, ύλες όπως λάδια, φίλτρα, υγρά φρένων, μπαταρίες, καταλύτες, ψυκτικά κ.ά, αποθηκεύονται σε χωριστά, σφραγιζόμενα αποθηκευτικά μέσα, τα οποία υπάρχουν ειδικά για αυτόν τον σκοπό και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Αφού ολοκληρωθεί η απορρύπανση του οχήματος, αυτό παύει να αποτελεί επικίνδυνο απόβλητο και ξεκινά η διαλογή των μερών του.

Όλα τα μέταλλα –σιδηρούχα και μη- διαχωρίζονται και πάνε προς πώληση. Ένα μεγάλο ποσοστό από τα υλικά που απομένουν μπορούν να διαχωριστούν, να περάσουν επεξεργασία και χρησιμοποιηθούν ξανά ως πρώτες ύλες. 

Η περαιτέρω επεξεργασία των υλικών που απομένουν αποτελεί την εναλλακτική απάντηση στην κλασική αποσυναρμολόγηση, και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της SEAT. Στο άμεσο μέλλον, αυτός ο τρόπος διαχείρισης αναμένεται να επεκταθεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

Όλα τα μοντέλα της SEAT έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με γνώμονα την οδηγία 2000/53/CE, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα μοντέλα μας είναι τουλάχιστον κατά 95% ανακυκλώσιμα. Η επισκευή και επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και διατάξεων (π.χ. κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων) είναι μια επιπλέον συνεισφορά στην υπεύθυνη χρήση των πόρων του πλανήτη. Την ίδια στιγμή, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε ανταλλακτικά σε πολύ προσιτές τιμές για την επισκευή του δικού σας SEAT.

Σύστημα επιστροφής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2007, η απόρριψη των οχημάτων που δικαιούνται απόσυρση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους, γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει ότι η SEAT, ως κατασκευάστρια και οι εισαγωγείς μας, φροντίζει κάθε όχημα με δικαίωμα απόσυρσης το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του να μεταφερθεί σε Εγκεκριμένη Μονάδα Επεξεργασίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του κατόχου.. 

Οι εισαγωγείς μας έχουν θεσπίσει ένα σύστημα επιστροφής που παρέχει στους πελάτες δωρεάν υπηρεσία επιστροφής. Αυτή η υπηρεσία είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία παράδοσης των οχημάτων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της SEAT της χώρας που σας ενδιαφέρει.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το σύστημα επιστροφής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής επισκεφτείτε το ακόλουθο site