Ποιες είναι οι απαιτήσεις service για το αυτοκίνητό μου;

Οι πληροφορίες σχετικά με τα διαστήματα συντήρησης βρίσκονται στο βιβλίο προγράμματος συντήρησης και στο εγχειρίδιο χρήσης στην ενότητα “Service Intervals” Για το 2005 και μετά, εγχειρίδια χρήσης για οχήματα SEAT μπορείτε να βρείτε εδώ: 

Εγχειρίδια Χρήσης