Πως μπορώ να χρηματοδοτήσω το νέο μου αυτοκίνητο; 

Η Τεχνοκάρ σε συνεργασία με τη SEAT Financial Services - που αποτελεί τμήμα της Volkswagen Bank GmbH - και μέσω αυτής στοχεύει στη συνολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της σχετικά με την χρηματοδότηση, την ασφαλιστική κάλυψη αλλά και την διασφάλιση της πληρωμής του δανείου σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του. Η SEAT Financial Services σας παρέχει καινοτόμα αλλά και ευέλικτα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, για την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων SEAT, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, πάντα με την υψηλή εγκρισιμότητα της Volkswagen Bank GmbH.