en:Εταιρεία:What is WLTP? 2019.0.11.0 GR/EL

Ένας νέος τρόπος μέτρησης της αποδοτικότητας

WLTP – Ένα νέο πρότυπο

Το νέο πρότυπο WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) είναι ένας νέος τρόπος μέτρησης των εκπομπών των αυτοκινήτων. Αντικαθιστά την προηγούμενη διαδικασία NEDC (New European Driving Cycle) που είναι σε ισχύ από το 1997.

Αυτοί είναι οι τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δοκιμή

Αεροδυναμική
Μεγαλύτερη αντίσταση στον αέρα σημαίνει περισσότερο καύσιμο. Και οι μικρότερες αλλαγές στην αεροδυναμική ενός αυτοκινήτου μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη μακροπρόθεση αποδοτικότητά του. 

Αντίσταση Κύλησης Ελαστικών
Όταν οδηγείτε, η αντίσταση κύλισης συμβάλλει στη μείωση της αποδοτικότητάς με την παραμόρφωση των ελαστικών. Είναι σημαντικό τα ελαστικά να σχεδιάζονται για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. 

Μάζα
Τα βαριά αντικείμενα απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να κινηθούν. Έτσι, όσο πιο ελαφρύ ένα αυτοκίνητο, τόσο λιγότερο καύσιμο απαιτεί. Η ελαφρότητα ισοδυναμεί με την αποδοτικότητα.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Όλα έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τη συνάφεια. Η ίδια δοκιμή εφαρμόζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Πιο ρεαλιστικοί οδηγικοί κύκλοι

Αυστηρότεροι κανόνες ανάλυσης & συναρμολόγησης των αυτοκινήτων

Ο προαιρετικός εξοπλισμός επηρεάζει τις μετρήσεις

Πιο ακριβείς θερμοκρασίες

Πως αποτυπώνεται το νέο πρότυπο

  NEDC WLTP
Χρονοδιάγραμμα κανονισμού για την ΕΕ: 1998-08/17 09/17 νέες εγκρίσεις κινητήρων  (09/18 όλα τα οχήματα)
Προαιρετικός εξοπλισμός:  Δε λαμβάνεται υπόψη Λαμβάνεται υπόψη(αεροδυναμική, αντίσταση κύλισης ελαστικών, μάζα)
Φάσεις/ Θερμοκρασία εκκίνησης:  “Urban / Extra-Urban” Cold Start  “Low / Medium / High / Extra-High” Cold Start 
Διάρκεια / Απόσταση:  1.180 s / 10.966 m  1.800 s / 23.274 m 
Ταχύτητα:  120 km/h maximum | 33,6 km/h μέσος όρος 132 km/h maximum | 46,5 km/h μέσος όρος
Περίοδος αδράνειας:  295 s  234 s 
Επιτάχυνση:  1,04 m/s2 maximum  1,58 m/s2 maximum 

Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Εκτός από το WLTP, από το Σεπτέμβριο του 2017 οι μετρήσεις στην Ευρώπη γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου RDE. RDE σημαίνει «Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης». Σε αντίθεση με το NEDC και το WLTP οι μετρήσεις των εκπομπών δεν πραγματοποιούνται σε πάγκο δοκιμής αλλά στην κίνηση/ κυκλοφορία. Οι καθορισμένες εκπομπές ρύπων (NOx και σωματίδια) κατά την οδήγηση στον δρόμο ονομάζονται πραγματικές εκπομπές.

Στις μετρήσεις RDE, πραγματοποιείται οδήγηση σε μία διαδρομή που αποτελείται από ένα τρίτο αστικών δρόμων, ένα τρίτο επαρχιακών δρόμων και ένα τρίτο αυτοκινητόδρομων με τυχαία επιτάχυνση και επιβράδυνση. Η μέση ταχύτητα στους αστικούς δρόμους κυμαίνεται ανάμεσα στα 15 και 40 km/h με μέγιστη ταχύτητα τα 60 km/h, στους επαρχιακούς δρόμους ανάμεσα στα 60 και  90 km/h και στους αυτοκινητόδρομους ανάμεσα στα 90 και 145 km/h.

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με ένα φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών (PEMS). Αυτή η συσκευή μετράει τις εκπομπές ρύπων (NOx, CO, CO2) και τα σωματίδια (PN). Η διαδρομή διαρκεί μεταξύ 90 και 120 λεπτών. Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ -7 και +35 °C, το σύστημα κλιματισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί.

 FAQs για τις νέες τιμές κατανάλωσης

Τι είναι τα NEDC, WLTP και RDE;
Το NEDC ("New European Driving Cycle") αναφέρεται σε μία δοκιμή που πραγματοποιείται σε πάγκο δοκιμής και χρησιμοποιήθηκε σε όλη την Ευρώπη από το 1992 για τη μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων και της κατανάλωσης καυσίμων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Το NEDC αντικαταστάθηκε από το παγκόσμια τυποποιημένο πρότυπο WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Η νέα μέθοδος προορίζεται για την πιο ρεαλιστική μέτρηση της κατανάλωσης ενός οχήματος και βασίζεται σε έναν τροποποιημένο κύκλο δοκιμών με αυστηρότερες προδιαγραφές.

Εκτός από το WLTP, οι εκπομπές στην Ευρώπη πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα και με τη διαδικασία δοκιμών RDE ("Real Driving Emissions") πραγματοποιώντας τις μετρήσεις στον δρόμο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ WLTP και RDE;
Ενώ το WLTP χρησιμοποιεί 30 λεπτά σε ένα δυναμόμετρο πλαισίου υπό τυποποιημένες συνθήκες, η δοκιμή RDE πραγματοποιείται στον δρόμο. Στις μετρήσεις RDE, χρησιμοποιείται μία μικτή διαδρομή με τυχαία επιτάχυνση και επιβράδυνση η οποία διαρκεί από 90 μέχρι 120 λεπτά.

Πότε τίθενται σε ισχύ τα WLTP και RDE;
Από τον Σεπτέμβριο του 2017 η μετάβαση σε WLTP και RDE γίνεται σταδιακά. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, η διαδικασία ελέγχου WLTP θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται καθώς και ο περιορισμός του αριθμού σωματιδίων (PN) στο RDE. Από τον Σεπτέμβριο του 2019, μία επιπλέον οριακή τιμή για το διοξείδιο του νατρίου (NOx) θα είναι υποχρεωτική για όλες τις νέες ταξινομήσεις.

Τι σημαίνει το WLTP για εμένα;
Οι τιμές που ορίζονται από τη μέθοδο ελέγχου WLTP έχουν στόχο να αντικατοπτρίσουν την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 πιο ρεαλιστικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 πρέπει να αναφέρονται για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η επιλογή κινητήρα και ο προαιρετικός εξοπλισμός θα επηρεάσουν επίσης την κατανάλωση καυσίμου και τα επίπεδα CO2. Ανάλογα με την νομοθεσία κάθε χώρας, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμαυψηλότερους φόρους/ υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας.

Πως εφαρμόζει η SEAT τις προδιαγραφές WLTP;
Από τον Σεπτέμβριο του 2018, όλα τα μοντέλα SEAT θα έχουν περάσει σταδιακά τη διαδικασία ελέγχου WLTP.