en:Εταιρεία:News & Events:Company:SEAT reduces environmental impact GR/EL

H SEAT μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής της κατά 43% από το 2010

H SEAT έχει δεσμευτεί να φροντίζει το περιβάλλον και το 2019 συνέχισε να εργάζεται ενεργά για τη προοδευτική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας της. Η αυτοκινητοβιομηχανία μείωσε με επιτυχία τους πέντε βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες σχετιζόμενους με την παραγωγή κατά 43%, όπως την κατανάλωση ενέργειας και νερού, την παραγωγή αποβλήτων, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και το CO 2. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για το 2025, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την παραγωγή κατά 50% σε σύγκριση με το 2010.

Το 2019 η εταιρία επένδυσε 27 εκατομμύρια ευρώ σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Συγκεκριμένα, από τότε που η SEAT ξεκίνησε την εφαρμογή της νέας περιβαλλοντικής πολιτικής, πριν από μία δεκαετία, η εταιρεία μείωσε την κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά 26% και 32% αντίστοιχα, βελτίωσε τη διαχείριση αποβλήτων κατά 58% και μείωσε τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων κατά 23%. Επιπλέον μείωσε τις εκπομπές CO 2 που προέρχονται από την παραγωγή κατά 65%. Το 2019, η εταιρεία επένδυσε 27 εκατομμύρια ευρώ σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Ο SEAT Vice -president for Production and Logistics Dr. Christian Vollmer επεσήμανε ότι «η SEAT έχει σαφή δέσμευση να προστατεύει το περιβάλλον. Γι 'αυτό εργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχείρησής μας. Από το 2010 μειώσαμε το αποτύπωμά μας κατά 43% και μειώσαμε τις εκπομπές CO 2 από την παραγωγή κατά 65%. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη βελτίωση καθημερινά για να συμβάλουμε στην προστασία του πλανήτη».

38,5% λιγότερα απόβλητα μέσα σε ένα έτος

Το 2019 η εταιρεία εστίασε στην εφαρμογή μέτρων για την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων και την αποτελεσματικότερη επεξεργασία τους. Για να επιτευχθεί αυτό, διάφορα μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη διαδικασία παραγωγής με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, από την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων έως την επακόλουθη ανακύκλωση και επανεκτίμηση. Ως αποτέλεσμα, η SEAT μείωσε τα απόβλητά της κατά 38,5% σε ένα μόνο έτος, επιτυγχάνοντας μείωση 58% από το 2010 , ενώ τα απόβλητα που προορίζονται για απόρριψη μειώθηκαν κατά δύο κιλά ανά παραγόμενο όχημα.

Κύριες πρωτοβουλίες το 2019

Τα κυριότερα σημεία των μέτρων που εφαρμόστηκαν το 2019 περιλαμβάνουν τη μείωση των προϊόντων συσκευασίας και υλικών προστασίας που προορίζονται για απόρριψη ή τη βελτίωση του διαχωρισμού και της επεξεργασίας αποβλήτων για εγγυημένη ανάκτηση, καθώς και την αντικατάσταση πλαστικών φιαλών με επαναχρησιμοποιήσιμες τις οποίες έχει διανείμει η εταιρεία στους υπαλλήλους της προκειμένου να βοηθήσει στην εξάλειψη 22 τόνων πλαστικών ετησίως.

Ο οργανισμός μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που σχετίζονται με την παραγωγή κατά 65%

Το 2019, η αυτοκινητοβιομηχανία ενεργοποίησε διάφορα προγράμματα με στόχο τη μείωση του CO2 και την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης, όπως το project ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία θαλάμων βαφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ετήσια εξοικονόμηση 11,7 GWh στην κατανάλωση φυσικού αερίου, που ισοδυναμεί με τις ανάγκες περίπου 2.400 ισπανικών νοικοκυριών σε ένα ολόκληρο έτος. Χάρη σε αυτό το σχέδιο, 2.400 τόνοι CO2 δεν εκπέμπονται πλέον ετησίως.

Επιπλέον, με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι υπάλληλοι της εταιρείας πραγματοποίησαν δεντροφύτευση στο Llobregat Delta. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του έργου αποκατάστασης του οικοτόπου στο Llobregat Delta Conservation Site, μια τοποθεσία κοντά σε δύο μονάδες παραγωγής της SEAT: SEAT Barcelona και SEAT Componentes.

Επιπλέον, με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι υπάλληλοι της εταιρείας πραγματοποίησαν δεντροφύτευση στο Llobregat Delta. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του έργου αποκατάστασης του οικοτόπου στο Llobregat Delta Conservation Site, μια τοποθεσία κοντά σε δύο μονάδες παραγωγής της SEAT: SEAT Barcelona και SEAT Componentes.

Περιβαλλοντική δέσμευση 

Στόχος είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοστασίου στο Martorell κατά 50% έως το 2025

Η περιβαλλοντική διάσταση είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής βιωσιμότητας της SEAT. Στο πλαίσιο αυτό, το λανσάρισμα του Ecomotive Factory το 2010, ένα σχέδιο με στόχο την ελαχιστοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο των επιπτώσεων στο περιβάλλον του εργοστασίου της SEAT στο Martorell. Σήμερα, η φροντίδα του πλανήτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας εταιρικής αποστολής Move to Zero, της οποίας η φιλοδοξία είναι να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των προϊόντων και λύσεων κινητικότητας καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή έως το τέλος της ζωή τους. Αυτό θα διατηρήσει άθικτα τα οικοσυστήματα και θα δημιουργήσει θετική επίδραση στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Το Move to Zero ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας και του Ομίλου Volkswagen για αειφορία και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Το κοινό μακροπρόθεσμο όραμα είναι να είμαστε μια εταιρεία ουδέτερου άνθρακα έως το 2050 και στη συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής, να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα κατά 50% έως το 2025 σε σύγκριση με το 2010. Το 2019 ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είχε ήδη μειωθεί κατά 43%. 

Σχετικά Άρθρα