en:Εταιρεία:News & Events:Company:SEAT’s employee innovation GR/EL

Η SEAT S.A. αξιοποιώντας ιδέες υπαλλήλων της εξοικονόμησε 7,2 εκατομμύρια ευρώ το 2020

Το πρόγραμμα “SEAT Ideas” , το οποίο ενθαρρύνει όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας να προτείνουν ιδέες για την εργασιακή τους καθημερινότητα προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις συνθήκες εργασίες, τις διαδικασίες και οποιαδήποτε άλλη πτυχή του εργασιακού τους περιβάλλοντος, συγκέντρωσε περισσότερες από 3.000 προτάσεις το 2020. Από αυτές, σχεδόν 850 προτάσεις που ήδη εφαρμόζονται, επέτρεψαν στη SEAT SA να εξοικονομήσει 7,2 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα “SEAT Ideas”, το οποίο επικαιροποιήθηκε και ψηφιοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια, αποτελεί σταθερή δέσμευση της εταιρείας να προωθήσει την καινοτομία και το ταλέντο, δίνοντας φωνή στους επαγγελματίες να προτείνουν βελτιώσεις στην καθημερινή τους εργασία, καθώς αυτοί κατανοούν καλύτερα το περιβάλλον και τις δυνατότητές τους. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται από ειδικούς για την δυνατότητα εφαρμογή τους. Τέλος, η εταιρεία επιβραβεύει τους δημιουργούς με οικονομικό κίνητρο, το οποίο το 2020 ανήλθε σε 0,9 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερες από 3.000 προτάσεις το 2020

Η SEAT S.A. στα πλαίσια του προγράμματος, παροτρύνει τους ανθρώπους να προτείνουν στόχους βελτιστοποίησης σε οποιονδήποτε τομέα, από προϊόντα, εγκαταστάσεις ή διαδικασίες έως πιο καθημερινά ζητήματα, καθώς και πρόοδο στην αειφορία και την περιβαλλοντική προστασία. Ο τελευταίος τομέας γνώρισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το 2020, οι ιδέες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης αφορούσαν τους τομείς της Παραγωγής, ειδικά το Sheet Metal Work, ακολουθούμενες από τους τομείς της Ενέργειας, Εγκαταστάσεων και Logistics. 

Ο SEAT S.A. Vice-president for Human Resources and Organisation Xavier Ros επισημαίνει ότι «παρά την πολυπλοκότητα της κατάστασης που οφείλεται στην πανδημία, οι υπάλληλοι της εταιρείας μας συνέχισαν να προωθούν και να μοιράζονται την επιθυμία τους για βελτίωση και το καινοτόμο πνεύμα τους. Η στάση τους είναι μια επιπλέον ώθηση για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις της εταιρείας και της τρέχουσας κατάστασης, επιτρέποντάς μας να εντοπίσουμε πιθανές ιδέες για βελτίωση, που μπορούν να έχουν θετικό συλλογικό αντίκτυπο».

Κατά την επιλογή των καλύτερων προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η συμβολή της αξίας τους και η δυναμική τους για οικονομική εξοικονόμηση. Ταυτόχρονα, οι προτάσεις που δεν επιφέρουν άμεσα απτά οφέλη αλλά που μπορούν να εφαρμοστούν λόγω της πρωτοτυπίας τους σε κάποια άλλη πτυχή, επανατοποθετούνται με στόχο την προστιθέμενη αξία τους σε άλλες προτάσεις.

Βιωσιμότητα, τεχνολογία και αλγόριθμοι στη Βιομηχανία 4.0

Σε αυτόν τον τομέα, η πρόταση που δημιούργησε τις περισσότερες εξοικονομήσεις ήταν ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου ειδοποίησης που ενισχύει το σύστημα παραδόσεων ανταλλακτικών JIT (Just in Time). Παρομοίως, ξεχωρίζουν και άλλες βιώσιμες πρωτοβουλίες, όπως η αντικατάσταση αντλιών λαδιού από αντλίες κενού χωρίς εκπομπές στα συστήματα ψύξης των εγκαταστάσεων παραγωγής ή η εισαγωγή ενός νέου αλγορίθμου που δίνει προτεραιότητα στη χρήση νερού για συντήρηση σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες , σε σύγκριση με την προηγούμενη αυτόματη χρήση ανά ώρα

Η καινοτομία των εργαζομένων ως πλεονέκτημα

Οι βελτιστοποιήσεις αφορούν οποιονδήποτε τομέα, όπως το προϊόν, τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, τις διαδικασίες.

Οι εργαζόμενοι της SEAT S.A. διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας στην εταιρεία, τόσο στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών όσο και στον τρόπο εργασίας, όπως και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και καινοτόμων προϊόντων που μπορούν να γίνουν μέρος του μελλοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η SEAT S.A. δημιούργησε πριν από δύο χρόνια την Ημέρα Καινοτομίας μια εκδήλωση που επικεντρώθηκε στην αναγνώριση και την ενίσχυση του καινοτόμου πνεύματος μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας και η οποία συμπληρώνει και επεκτείνει το πρόγραμμα "SEAT Ideas". Από την Ημέρα Καινοτομίας, έχουν προκύψει έργα όπως: δημιουργία ανταλλακτικών αυτοκινήτων κατασκευασμένα με αέριο και ρύζι για την παραγωγή οχημάτων με λιγότερο πλαστικό και πιο βιώσιμων για το περιβάλλον, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για τη μείωση χρόνου, βελτιστοποίηση της σχεδίασης και των διαδικασιών κατασκευής αυτοκινήτων, χρήση ρεαλιστικού προγράμματος προσομοίωσης εικόνας από το τμήμα Σχεδίασης. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκληρώνει την έναρξη της πλατφόρμας SEAT INNOVA, η οποία στοχεύει να γίνει σημείο συνάντησης για τη δικτύωση και την έμπνευση, τη διασύνδεση εργαζομένων από διαφορετικούς τομείς και την παρουσίαση λεπτομερών καινοτόμων έργων, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή σε προκλήσεις, εργαστήρια και συνομιλίες που σχετίζονται με όλους τους τομείς της εταιρείας.