Για την χορήγηση Βεβαίωσης Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση seat@seat.gr αναφέροντας απαραίτητα:

 

         - Ονοματεπώνυμο αιτούντος

         - Τύπος (επιβατικό ή ελαφρύ φορτηγό), αριθμός πλαισίου, μάρκα οχήματος

         - Αντίγραφο ΔΑΟ (Δήλωση άφιξης οχήματος) και δηλωμένο τελωνείο προορισμού

         - Διεύθυνση email για την αποστολή της βεβαίωσης και της σχετικής απόδειξης πληρωμής

 

Η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης θα πραγματοποιείται εντός 2 εβδομάδων από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, ενώ αν τυχόν η λήξη των 2 βδομάδων συμπίπτει με αργία, η αποστολή θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Το αντίτιμο χορήγησης της βεβαίωσης έχει οριστεί σε 20€ πλέον ΦΠΑ και η αποστολή της βεβαίωσης προϋποθέτει την εξόφληση της χρέωσης αυτής και την αποστολή του σχετικού αποδεικτικού πληρωμής στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας και σε συνέχεια του αρχικού email αιτήματος χορήγησης.

 

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους κάτωθι λογαριασμoύς της AUTOHELLAS ATEE, αναφέροντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πλαισίου:

ALPHA BANK

GR5301401350135002002005619

ΕΘΝΙΚΗ

GR2901107110000071147004221

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR3501720240005024020669 581

EUROBANK

GR9302600430000160200382313