Γιατί κάποια κινητά δεν είναι συμβατά με το Mirrorlink?

Αυτό είναι εξ ολοκλήρου μία απόφαση της MirrorlinkTM και η λίστα ενημερώνεται περιοδικά. Μόλις η Mirrorlink αποφασίσει να προσθέσει ένα νέο μοντέλο στη λίστα της, η SEAT θα προχωρήσει στις απαραίτητες δοκιμές επικύρωσης.