Πως ρυθμίζετε εκ νέου την υπενθύμιση για τη συντήρηση λαδιών; 

Για πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά των διαστημάτων συντήρησης μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, κεφάλαιο “The essentials”, ενότητα “Service Intervals”. Για το 2005 και μετά, εγχειρίδια χρήσης για οχήματα SEAT μπορείτε να βρείτε εδώ:

Εγχειρίδια χρήσης

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη SEAT Service.