Το SEAT μου χρειάζεται επισκευές. Ο πλησιέστερος αντιπρόσωπος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 300 χλμ. Τι πρέπει να κάνω;

Κανείς δε γνωρίζει καλύτερα το SEAT σας από εμάς. Για αυτό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγγύηση πραγματοποιούνται καλύτερα σε ένα Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο SEAT. Εάν θέλετε να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο seat@seat.gr ή επισκεφθείτε το σύνδεσμο:

Δίκτυο SEAT