Αν και η SEAT δε διαθέτει ακόμη κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην γκάμα της, διαθέτει τρία μοντέλα CNG. Γιατί εστιάζετε στο CNG;

  • Η SEAT έχει μία ισχυρή δέσμευση στην ανάπτυξη του συμπιεσμένου φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο. Τα οχήματα με συμπιεσμένο φυσικό αέριο είναι από τις πιο βιώσιμες λύσεις για να καλυφθεί το κενό μεταξύ των παραδοσιακών και ηλεκτρικών κινητήρων. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη και δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις. 
  • Το CNG μειώνει τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις. Με αυτή την έννοια, εκπέμπει, κατά μέσο όρο, πάνω από 85% λιγότερες εκπομπές οξειδίου του αζώτου και βοηθάει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25%, του κύριου αερίου του θερμοκηπίου, καθώς και σχεδόν όλων των αιωρούμενων σωματιδίων.