Που βρίσκεται η SEAT όσον αφορά στην Ψηφιοποίηση και τη Συνδεσιμότητα;

Θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία τα επόμενα 10 χρόνια: χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιοποίηση, συνδεδεμένο αυτοκίνητο και νέες υπηρεσίες κινητικότητας. Αυτές οι εξελίξεις τόσο στο τεχνολογικό όσο και στο επιχειρησιακό  μοντέλο αποτελούν μία ευκαιρία για ευέλικτες, δημιουργικές και τολμηρές εταιρείες όπως η SEAT.

Η ψηφιακή μεταμόρφωση της SEAT βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Ψηφιοποίηση και R&D, Συνδεδεμένος Πελάτης και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων. Η SEAT ξεκίνησε την ψηφιακή της μεταμόρφωση με τη δημιουργία μίας ομάδας Easy Mobility. Αυτή η ψηφιακή ομάδα χτίζει, μεταμορφώνει, φτιάχνει το μέλλον και ωθεί στην ψηφιοποίηση της SEAT και σε ένα νέο τρόπο σκέψης.