Τι είναι το SEAT Metropolis:Lab Barcelona;

Το SEAT Metropolis:Lab Barcelona είναι ένα 100% ψηφιακό ερευνητικό κέντρο της SEAT που στοχεύει στην ανάλυση και αναζήτηση έξυπνων λύσεων για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η μελλοντική κινητικότητα. Το ερευνητικό κέντρο της SEAT αποτελεί μέρος του δικτύου των παγκόσμιων ερευνητικών κέντρων του Ομίλου Volkswagen με άλλα δύο εργαστήρια στο Wolfsburg, καθώς και αυτά σε Βερολίνο, Μόναχο και Palo Alto στο  San Francisco.