Ποια είναι τα τελευταία σας αποτελέσματα;

Μετά το κλείσιμο του 2016 με τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη στην ιστορία μας, το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν το καλύτερο μέχρι τώρα. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της θετικής εξέλιξης που βιώνει η SEAT από οικονομική άποψη. Η SEAT εισέρχεται σε μία φάση ανάπτυξης για να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο.