ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4DRIVE

Ισχύς επί 4

Η τεχνολογία της τετρακίνησης περιλαμβάνει ένα αυτόνομο σύστημα πρόσφυσης 4x4 με συμπλέκτη Haldex 5ης γενιάς, ο οποίος αποκρίνεται άμεσα σε οποιοδήποτε πιθανό σενάριο οδήγησης.