ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αποδεδειγμένες αξίες

Η μελλοντική επιτυχία της SEAT θα προκύψει μέσα από την ικανοποίηση του πελάτη και την υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη. Το 2014, συγκεντρώσαμε το μεγαλύτερο εισόδημα στην ιστορία μας (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Δέσμευσή μας, μια συνετή εταιρική στάση απέναντι σε επιχειρηματικά ρίσκα και νομικές προϋποθέσεις, που στόχο έχει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ευημερία στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.