ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η πράσινη εναλλακτική

Στις μέρες μας η σημασία της οικολογικής συνείδησης αναγνωρίζεται και λαμβάνεται σοβαρά υπ ' όψιν από την αυτοκινητοβιομηχανία. Η SEAT προσπάθησε να πάρει το πράσινο προβάδισμα σε σχέση με τη μείωση των CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου εξαρχής.